LINJAT

ZVICER - MAQEDONI
NISJA
Qyteti: Dita: Ora:
CHUR E mërkure 05:00
SION E mërkure 05:30
SARGANZ E mërkure 06:00
LAUSANNE E mërkure 07:00
AMRISWIL E mërkure 07:05
BASEL E mërkure 08:00
KREUZLINGEN E mërkure 08:05
BERN E mërkure 08:30
ST.GALLEN E mërkure 08:40
WIEDLISBACH E mërkure 09:00
OLTEN E mërkure 09:30
WILL E mërkure 09:35
FRAUNFELD E mërkure 10:00
ZÜRICH E mërkure 11:00
LUZERN E mërkure 12:45
BELLINZONA E mërkure 14:30
ARRITJA
Qyteti: Në: Ora:
KUMANOVE Maqedoni 10:00
SHKUP Maqedoni 11:00
TETOVE Maqedoni 12:00
GOSTIVAR Maqedoni 13:00
KERQOV Maqedoni 14:00
PRILEP Maqedoni 15:00
MAQEDONI - ZVICER
NJISJA
Qyteti:Dita:Ora:
PRILEPE mërkure, e shtune07:00
KERQOVE mërkure, e shtune09:00
GOSTIVARE mërkure, e shtune11:00
TETOVEE mërkure, e shtune11:30
SHKUPE mërkure, e shtune12:30
KUMANOVEE mërkure, e shtune13:00
ARRITJA
Qyteti:Në:Ora:
SIONZvicer23:00
BELLINZONAZvicer11:30
CHURZvicer13:00
SARGANZZvicer14:00
AMRISWILZvicer15:00
ST.GALLENZvicer16:00
KREUZLINGENZvicer16:30
WILLZvicer17:00
FRAUNFELDZvicer17:30
ZÜRICHZvicer18:30
LUZERNZvicer19:00
BASELZvicer19:30
OLTENZvicer20:00
WIEDLISBACHZvicer20:15
BERNZvicer20:30
LAUSANNEZvicer21:30

 

GJERMANI - MAQEDONI
NISJA E SHTUNE PARADITE
Qyteti: Dita: Ora:
ANSBACH E shtune 10:00
NUREMBERG shtune 11:00
INGLOSTADT shtune 12:40
MUNCHEN shtune 14:00
ROSENHEIM shtune 14:40
NISJA E MERKURE PASDITE
Qyteti: Dita: Ora:
ANSBACH E merkure 18:00
NUREMBERG merkure 19:00
INGLOSTADT merkure 20:40
MUNCHEN merkure 22:00
ROSENHEIM merkure 22:40
MAQEDONI - GJERMANI
NISJA E MERKURE PARADITE
Qyteti: Dita: Ora:
PRILEP E mërkure 07:00
KERQOV E mërkure 08:00
GOSTIVAR E mërkure 09:00
TETOVE E mërkure 09:40
SHKUP E mërkure 10:30
KUMANOVE E mërkure 11:20
NIJSE E SHTUNE PARADITE
Qyteti: Dita: Ora:
PRILEP E shtune 07:00
KERQOV E shtune 08:00
GOSTIVAR E shtune 09:00
TETOVE E shtune 09:40
SHKUP E shtune 10:30
KUMANOVE E shtune 11:20

Për detaje dhe informacione shtesë ju mund të na kontaktoni gjatë ditëve të punes në numrat tonë kontaktues që i gjeni në faqen kontaktuese

kontakti